The OSCARS

1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990'sThe 2004 Oscars

Views on the 2004 Oscar Nominations


The 2003 Oscars

Views on the 2003 Oscar Nominations


The 2002 Oscars

Views on the 2002 Oscar Nominations


The 2001 Oscars

Views on the 2001 Oscar Nominations


The 2000 Oscars

Views on the 2000 Oscar NominationsThe 1999 Oscars

The 1998 Oscars

The 1997 Oscars

The 1996 Oscars

The 1995 Oscars

The 1994 Oscars

The 1993 Oscars

The 1992 Oscars

The 1991 Oscars

The 1990 OscarsThe 1989 Oscars

The 1988 Oscars

The 1987 Oscars

The 1986 Oscars

The 1985 Oscars

The 1984 Oscars

The 1983 Oscars

The 1982 Oscars

The 1981 Oscars

The 1980 OscarsThe 1970 OscarsThe 1960 OscarsThe 1950 OscarsThe 1940 OscarsThe 1939 Oscars

The 1938 Oscars

The 1937 Oscars

The 1936 Oscars

The 1935 Oscars

The 1934 Oscars

The 1932 Oscars

The 1931 Oscars

The 1930 Oscars

For films released in 1929-1930
The 1930 Oscars

For films released in 1928-1929


The 1929 Oscars


Decades I History I Oscars I Best of Year I Reviews I Top Ten I Links I Movie Home